Richtlijnen Gezonde Voeding

Richtlijnen Gezonde Voeding

Richtlijnen Gezonde Voeding

Voorwoord

Voorwoord

Het vinden van de ware waarheid over voeding is een complexe en uitdagende taak. Daarom worden we vaak geconfronteerd met tegenstrijdige informatie over gezond eten. Er zijn talloze onmeetbare factoren die ons lichaam beïnvloeden, waardoor voedingsstudies meestal slechts hypothesen opleveren.

Zelfs experts moeten grotendeels vertrouwen op aannames, en dit geldt ook voor de oprichter van deze website. Om dit probleem te verminderen, streeft de oprichter ernaar om het onderzoeksveld van gezonde voeding en levensstijl zo breed mogelijk te maken.

Dit omvat het combineren van verschillende onderzoeksgebieden, zoals de evolutie van de mensheid, wetenschappelijke studies over voeding en diëten, onderzoek naar geïsoleerde stammen uit de afgelopen 200 jaar, anekdotische bevindingen over verschillende diëten, enzovoort. Hierdoor neemt de kans toe om dichter bij de waarheid te komen, maar het biedt nog steeds geen garantie.

Het vinden van de ware waarheid over voeding is een complexe en uitdagende taak. Daarom worden we vaak geconfronteerd met tegenstrijdige informatie over gezond eten. Er zijn talloze onmeetbare factoren die ons lichaam beïnvloeden, waardoor voedingsstudies meestal slechts hypothesen opleveren.

Zelfs experts moeten grotendeels vertrouwen op aannames, en dit geldt ook voor de oprichter van deze website. Om dit probleem te verminderen, streeft de oprichter ernaar om het onderzoeksveld van gezonde voeding en levensstijl zo breed mogelijk te maken.

Dit omvat het combineren van verschillende onderzoeksgebieden, zoals de evolutie van de mensheid, wetenschappelijke studies over voeding en diëten, onderzoek naar geïsoleerde stammen uit de afgelopen 200 jaar, anekdotische bevindingen over verschillende diëten, enzovoort. Hierdoor neemt de kans toe om dichter bij de waarheid te komen, maar het biedt nog steeds geen garantie.

Veel experts in andere velden, zoals evolutiebiologen, antropologen en archeologen, gebruiken ook veel veronderstellingen om kennis over de evolutie van de mensheid te vergaren. Daarom wordt aangeraden om de grond van tegenstrijdige voedingsadviezen op een zo objectief mogelijke manier te onderzoeken.

De oprichter van deze website adviseert ook om alle tegenstrijdige adviezen zelf te onderzoeken en vervolgens zelf een conclusie te trekken op basis van de adviezen die het meest resoneren met je.

Houd er rekening mee dat als je 100% blindelings vertrouwt op eender welke expert, dit altijd op je eigen verantwoordelijkheid is. Niemand kan de volledige waarheid kennen, en let op van degene die beweren dat ze die wel weten.

Alle statistieken en studies zijn relatief, waardoor geen enkel onderzoek een volledige garantie kan geven om de waarheid te ontdekken. Vergeet ook niet dat ieder mens zijn eigen unieke biologie heeft. Dus het veralgemenen van wat gezond is, is waarschijnlijk niet de beste aanpak. Zelf experimenteren en observeren hoe je reageert, is de boodschap.

In deze gids staan de bevindingen van de oprichter van Juist Eten, na diverse opleidingen, studies, 10 jaar onderzoek naar voeding en levensstijl en 10 jaar lang experimenteren met verschillende eetgewoontes. 

Deze methodes behalen uitstekende resultaten, zowel bij de oprichter als bij tienduizenden mensen wereldwijd. Test de methodes uit, merk op hoe je lichaam reageert en trek vervolgens je eigen conclusies.

Onze methoden zijn voornamelijk gebaseerd op de bevindingen van Weston A. Price, evolutiebiologie, archeologen en voedingsstudies over de invloed van eiwitten op ons lichaam. 

Weston A. Price was een tandarts en onderzoeker die in de vroege 20e eeuw uitgebreid onderzoek deed naar traditionele volkeren en hun voedingsgewoonten. 

Hij bestudeerde verschillende geïsoleerde stammen over de hele wereld. 

Veel experts in andere velden, zoals evolutiebiologen, antropologen en archeologen, gebruiken ook veel veronderstellingen om kennis over de evolutie van de mensheid te vergaren. Daarom wordt aangeraden om de grond van tegenstrijdige voedingsadviezen op een zo objectief mogelijke manier te onderzoeken.

De oprichter van deze website adviseert ook om alle tegenstrijdige adviezen zelf te onderzoeken en vervolgens zelf een conclusie te trekken op basis van de adviezen die het meest resoneren met je.

Houd er rekening mee dat als je 100% blindelings vertrouwt op eender welke expert, dit altijd op je eigen verantwoordelijkheid is. Niemand kan de volledige waarheid kennen, en let op van degene die beweren dat ze die wel weten.

Alle statistieken en studies zijn relatief, waardoor geen enkel onderzoek een volledige garantie kan geven om de waarheid te ontdekken. Vergeet ook niet dat ieder mens zijn eigen unieke biologie heeft. Dus het veralgemenen van wat gezond is, is waarschijnlijk niet de beste aanpak. Zelf experimenteren en observeren hoe je reageert, is de boodschap.

In deze gids staan de bevindingen van de oprichter van Juist Eten, na diverse opleidingen, studies, 10 jaar onderzoek naar voeding en levensstijl en 10 jaar lang experimenteren met verschillende eetgewoontes. 

Deze methodes behalen uitstekende resultaten, zowel bij de oprichter als bij tienduizenden mensen wereldwijd. Test de methodes uit, merk op hoe je lichaam reageert en trek vervolgens je eigen conclusies.

Onze methoden zijn voornamelijk gebaseerd op de bevindingen van Weston A. Price, evolutiebiologie, archeologen en voedingsstudies over de invloed van eiwitten op ons lichaam. 

Weston A. Price was een tandarts en onderzoeker die in de vroege 20e eeuw uitgebreid onderzoek deed naar traditionele volkeren en hun voedingsgewoonten. Hij bestudeerde verschillende geïsoleerde stammen over de hele wereld. 

Kritische reflectie op voedingsadviezen en gezondheid

Kritische reflectie op voedingsadviezen en gezondheid

De rol van dierlijke voeding, industrie en bewijs

In tegenstelling tot wat vaak in de media wordt beweerd, is dierlijke voeding van groot belang voor onze gezondheid. Helaas is deze visie al lange tijd onderhevig aan kritiek. Al ongeveer 70 jaar wordt beweerd dat rood vlees en verzadigde vetten schadelijk zijn voor onze gezondheid. Tegenwoordig wordt ook steeds vaker beweerd dat een plantaardig dieet zeer gezond is.

Echter, deze beweringen zijn niet gebaseerd op sterk bewijs. Ze zijn gebaseerd op observationele studies die bij nader onderzoek niet lijken te kloppen (bron).

Helaas zijn enkele wetenschappers er toch in geslaagd om hun overtuigingen door te drukken bij overheidsinstanties waardoor we steeds slechte adviezen krijgen vanuit het ministerie van gezondheid.

Bovendien hebben sommige farmaceutische bedrijven zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van medicijnen tegen een hoog cholesterolgehalte.

Voedselverwerkende bedrijven begonnen waarschijnlijk ook in de tweede helft van de 20e eeuw met het toevoegen van geraffineerde olie uit zaden aan voedingsmiddelen.

Aangezien geraffineerde onverzadigde vetten afkomstig van zaden hogere winstmarges genereren dan verzadigde vetten, lijkt de industrie waarschijnlijk baat te hebben bij het in stand houden van beweringen omtrent verzadigde vetten.

Hetzelfde geldt voor cholesterolverlagende medicijnen. Deze miljardenindustrie zou niet meer bestaan als er definitief bewijs zou komen dat verzadigde vetten niet de oorzaak zijn van hart- en vaatziekten.

Hierdoor worden we helaas overspoeld met slecht advies en ongezonde voeding. Soms wordt industrieel bewerkt voedsel verkocht met gezonde claims op de verpakking, terwijl ze eigenlijk suikervervangers (synthetische zoetstoffen) of plantaardige vetten (geraffineerd) bevatten.

Sterke aanwijzingen naar het oorspronkelijk dieet van de mens

Als we kijken naar de menselijke geschiedenis, kunnen we inderdaad een duidelijk verband zien waarom we steeds zieker en zwakker lijken te worden. Archeologisch en antropologisch onderzoek biedt waardevolle aanwijzingen over wat waarschijnlijk een gezond voedingspatroon voor mensen zou moeten zijn en welke voedingsmiddelen we beter kunnen vermijden.

Studies tonen aan dat onze nomadische voorouders over het algemeen zeer gezond waren. Bewijs van overblijfselen van onze nomadische voorouders laat zien dat ze een uitstekende tand- en skeletstructuur hadden. Ze hadden zelden rotte of scheve tanden en sterke, gezonde botten. Ze vertonen zelden tekenen van aandoeningen zoals osteoporose, vernauwde kaken en tandbederf.

Analyses van beenderen ondersteunen inderdaad het idee dat nomadische populaties een aanzienlijke hoeveelheid dierlijk voedsel aten. 

Bovendien geven archeologische vondsten aan dat onze hersenen zich in de loop van de geschiedenis steeds verder hebben ontwikkeld. Dit suggereert dat er bepaalde voedingsstoffen en voedingspatronen waren die hebben bijgedragen aan de optimale ontwikkeling van onze cognitieve functies.

Deze ontwikkelingen hebben mensachtigen naar de top van de voedselketen gebracht. Voordat jachttechnieken werden ontwikkeld, waren mensachtigen voornamelijk aaseters, die op zoek gingen naar overblijfselen van prooien die door roofdieren waren achtergelaten.

Als we naar andere roofdieren kijken, zien we dat ze eerst de voedzaamste delen van hun prooi eten, zoals de organen, botten en beenmerg.

Veel traditionele culturen vertonen ook een vergelijkbaar patroon, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan orgaanvlees.

Toen mensachtigen aan de top van de voedselketen kwamen, hadden we plotseling toegang tot de voedzaamste delen van de prooi. Dit, samen met de toenemende noodzaak om onze hersenen te gebruiken voor overleving, heeft naar verluidt bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van onze hersenen volgens experts.

Daarom kan dierlijke voeding, vooral orgaanvlees, een significante rol hebben gespeeld in onze evolutie. Daarom vormt dierlijke voeding, in zijn totaliteit inclusief organen en botten, een belangrijk aspect van een gezond dieet.

Deze bevindingen komen voort uit de disciplines van de evolutiebiologie, archeologie en antropologie. Met “gezonde dierlijke voeding” verwijzen we voornamelijk naar dierlijk voedsel afkomstig van grazende dieren die gevoed worden met hun natuurlijke dieet.

Dit omvat herkauwers die zich voeden met vers gras en kruiden (zoals runderen, geiten, schapen, enz.) en wilde vlees- en vissoorten, die als gezond worden beschouwd voor de mens.

Het is vooral belangrijk om te kiezen voor oude, niet genetisch gemanipuleerde rassen, die vaak te vinden zijn bij minder commerciële slagers en boeren.

Kippen, varkens en vissen die in kooien worden gekweekt, worden niet gevoed met hun natuurlijke dieet en worden niet grootgebracht in hun natuurlijke omgeving. Dit heeft invloed op de kwaliteit en voedingswaarde van het vlees. Daarom zijn ze minder geschikt als hoofdonderdeel van een gezond dieet. Bovendien worden deze dieren vaak gekweekt zonder respect voor dierenwelzijn en het milieu.

Als we ervoor kiezen om regelmatig vis, kip of varkensvlees te eten, is het beter om, indien mogelijk, te kiezen voor wild gevangen vis of scharrelkippen en varkens die vrij in de open lucht op mooie grasvlaktes worden gekweekt.

Desalniettemin blijft vlees dat op een onnatuurlijke manier wordt gekweekt nog steeds een betere keuze dan een volledig plantaardig dieet als het doel is om de gezondheid te bevorderen. 

Het is echter belangrijk om aandacht te besteden aan de kwaliteit en oorsprong van het vlees dat we consumeren.

In tegenstelling tot wat vaak in de media wordt beweerd, is dierlijke voeding van groot belang voor onze gezondheid. Helaas is deze visie al lange tijd onderhevig aan kritiek. Al ongeveer 70 jaar wordt beweerd dat rood vlees en verzadigde vetten schadelijk zijn voor onze gezondheid. Tegenwoordig wordt ook steeds vaker beweerd dat een plantaardig dieet zeer gezond is.

Echter, deze beweringen zijn niet gebaseerd op sterk bewijs. Ze zijn gebaseerd op observationele studies die bij nader onderzoek niet lijken te kloppen (bron).

Helaas zijn enkele wetenschappers er toch in geslaagd om hun overtuigingen door te drukken bij overheidsinstanties waardoor we steeds slechte adviezen krijgen vanuit het ministerie van gezondheid.

Bovendien hebben sommige farmaceutische bedrijven zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van medicijnen tegen een hoog cholesterolgehalte.

Voedselverwerkende bedrijven begonnen waarschijnlijk ook in de tweede helft van de 20e eeuw met het toevoegen van geraffineerde olie uit zaden aan voedingsmiddelen.

Aangezien geraffineerde onverzadigde vetten afkomstig van zaden hogere winstmarges genereren dan verzadigde vetten, lijkt de industrie waarschijnlijk baat te hebben bij het in stand houden van beweringen omtrent verzadigde vetten.

Hetzelfde geldt voor cholesterolverlagende medicijnen. Deze miljardenindustrie zou niet meer bestaan als er definitief bewijs zou komen dat verzadigde vetten niet de oorzaak zijn van hart- en vaatziekten.

Hierdoor worden we helaas overspoeld met slecht advies en ongezonde voeding. Soms wordt industrieel bewerkt voedsel verkocht met gezonde claims op de verpakking, terwijl ze eigenlijk suikervervangers (synthetische zoetstoffen) of plantaardige vetten (geraffineerd) bevatten.

Sterke aanwijzingen naar het oorspronkelijk dieet van de mens

Als we kijken naar de menselijke geschiedenis, kunnen we inderdaad een duidelijk verband zien waarom we steeds zieker en zwakker lijken te worden. Archeologisch en antropologisch onderzoek biedt waardevolle aanwijzingen over wat waarschijnlijk een gezond voedingspatroon voor mensen zou moeten zijn en welke voedingsmiddelen we beter kunnen vermijden.

Studies tonen aan dat onze nomadische voorouders over het algemeen zeer gezond waren. Bewijs van overblijfselen van onze nomadische voorouders laat zien dat ze een uitstekende tand- en skeletstructuur hadden. Ze hadden zelden rotte of scheve tanden en sterke, gezonde botten. Ze vertonen zelden tekenen van aandoeningen zoals osteoporose, vernauwde kaken en tandbederf.

Analyses van beenderen ondersteunen inderdaad het idee dat nomadische populaties een aanzienlijke hoeveelheid dierlijk voedsel aten. 

Bovendien geven archeologische vondsten aan dat onze hersenen zich in de loop van de geschiedenis steeds verder hebben ontwikkeld. Dit suggereert dat er bepaalde voedingsstoffen en voedingspatronen waren die hebben bijgedragen aan de optimale ontwikkeling van onze cognitieve functies.

Deze ontwikkelingen hebben mensachtigen naar de top van de voedselketen gebracht. Voordat jachttechnieken werden ontwikkeld, waren mensachtigen voornamelijk aaseters, die op zoek gingen naar overblijfselen van prooien die door roofdieren waren achtergelaten.

Als we naar andere roofdieren kijken, zien we dat ze eerst de voedzaamste delen van hun prooi eten, zoals de organen, botten en beenmerg. Veel traditionele culturen vertonen ook een vergelijkbaar patroon, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan orgaanvlees.

Toen mensachtigen aan de top van de voedselketen kwamen, hadden we plotseling toegang tot de voedzaamste delen van de prooi. Dit, samen met de toenemende noodzaak om onze hersenen te gebruiken voor overleving, heeft naar verluidt bijgedragen aan de verdere ontwikkeling van onze hersenen volgens experts.

Daarom kan dierlijke voeding, vooral orgaanvlees, een significante rol hebben gespeeld in onze evolutie. Daarom vormt dierlijke voeding, in zijn totaliteit inclusief organen en botten, een belangrijk aspect van een gezond dieet.

Deze bevindingen komen voort uit de disciplines van de evolutiebiologie, archeologie en antropologie. Met “gezonde dierlijke voeding” verwijzen we voornamelijk naar dierlijk voedsel afkomstig van grazende dieren die gevoed worden met hun natuurlijke dieet.

Dit omvat herkauwers die zich voeden met vers gras en kruiden (zoals runderen, geiten, schapen, enz.) en wilde vlees- en vissoorten, die als gezond worden beschouwd voor de mens.

Het is vooral belangrijk om te kiezen voor oude, niet genetisch gemanipuleerde rassen, die vaak te vinden zijn bij minder commerciële slagers en boeren.

Kippen, varkens en vissen die in kooien worden gekweekt, worden niet gevoed met hun natuurlijke dieet en worden niet grootgebracht in hun natuurlijke omgeving. Dit heeft invloed op de kwaliteit en voedingswaarde van het vlees. Daarom zijn ze minder geschikt als hoofdonderdeel van een gezond dieet. Bovendien worden deze dieren vaak gekweekt zonder respect voor dierenwelzijn en het milieu.

Als we ervoor kiezen om regelmatig vis, kip of varkensvlees te eten, is het beter om, indien mogelijk, te kiezen voor wild gevangen vis of scharrelkippen en varkens die vrij in de open lucht op mooie grasvlaktes worden gekweekt.

Desalniettemin blijft vlees dat op een onnatuurlijke manier wordt gekweekt nog steeds een betere keuze dan een volledig plantaardig dieet als het doel is om de gezondheid te bevorderen. 

Het is echter belangrijk om aandacht te besteden aan de kwaliteit en oorsprong van het vlees dat we consumeren.

Het probleem met industrieel bewerkt voedsel

De overmatige consumptie van industrieel bewerkt voedsel speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de gezondheidsproblemen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd. 

bewerkte voeding

Wanneer we kijken naar onaangetaste culturen die in toenemende mate worden blootgesteld aan westerse industriële voeding, is er een duidelijk verband zichtbaar tussen bewerkt voedsel en een afname van de gezondheid. 

Deze culturen ontwikkelen uiteindelijk ook westerse ziekten zoals obesitas, kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en tandbederf, wanneer ze afwijken van hun traditionele eetgewoonten en in aanraking komen met ons industriële voedsel.

De westerse cultuur consumeert inderdaad een grote hoeveelheid industrieel bewerkt voedsel. 

Dit is deels uit gemak en deels vanwege de verslavende werking van sommige industriële voedingsmiddelen. 

Bewerkt voedsel wordt meestal gemaakt met geraffineerde plantaardige vetten, geraffineerde koolhydraten (suikers), conserveermiddelen en andere ongezonde toevoegingen. Deze ingrediënten kunnen problemen veroorzaken met onze verzadigingsmechanismen en een overmatige stimulatie van dopamine teweegbrengen. 

Als gevolg daarvan is het makkelijk om chronisch te veel te eten van voedingsmiddelen die weinig voedingswaarde hebben. Voeding die rijk is aan voedingsstoffen en verzadigend is, is essentieel voor het ondersteunen en beschermen van onze gezondheid.

Het vermijden van industrieel bewerkt voedsel is dus belangrijk, omdat het kan leiden tot chronische ziekten en obesitas. Door bewerkt voedsel te vermijden, verminderen we ook de inname van stoffen die ons vermogen om verzadiging te voelen verstoren. 

Het is dus raadzaam om te kiezen voor volwaardige, onbewerkte voedingsmiddelen die rijk zijn aan voedingsstoffen en bijdragen aan een gezond voedingspatroon.

Geraffineerde vetten en koolhydraten

Het is waar dat het menselijke dieet in de loop van de evolutie voornamelijk bestond uit een combinatie van dierlijk voedsel en plantaardig voedsel, waarbij plantaardige vetten uit zaden en noten slechts een klein onderdeel vormden.

Deze voedingsmiddelen waren meestal ongeraffineerd en kwamen voor in hun natuurlijke vorm. Suiker was ook beperkt tot natuurlijke bronnen zoals fruit en honing, en moderne geraffineerde suikers zoals kristalsuiker en fructose-glucosestroop waren geen onderdeel van het oorspronkelijke menselijke dieet.

Het is belangrijk om te begrijpen dat ons DNA zich over een zeer lange periode heeft ontwikkeld en dat onze genen niet zijn geoptimaliseerd voor de verwerking van moderne industriële voeding.

Het introduceren van grote hoeveelheden bewerkte voedingsmiddelen met geraffineerde vetten, suikers en andere toevoegingen kan problematisch zijn voor onze gezondheid.

Het is daarom zinvol om te stellen dat industrieel bewerkt voedsel waarschijnlijk niet thuishoort in een gezonde levensstijl, aangezien het afwijkt van de voedingspatronen die gedurende een lange periode van menselijke evolutie zijn ontwikkeld.

Het is raadzaam om te kiezen voor een voedingspatroon dat bestaat uit onbewerkte, volwaardige voedingsmiddelen die in hun natuurlijke vorm voorkomen en die in overeenstemming zijn met de voedingsbehoeften van ons lichaam. 

Deze besproken bevindingen kunnen ons waardevolle inzichten bieden over voeding en gezondheid, die we kunnen gebruiken om onze conclusie te trekken.

Conclusie

Om onze gezondheid te verbeteren, is het belangrijk om ons voedingspatroon aan te passen en ons te richten op hoe onze verre voorouders aten. 

Dit betekent dat dierlijke voeding, inclusief organen (van neus tot staart), een belangrijk onderdeel is van ons dieet.

Natuurlijk gekweekt vlees en wilde vissoorten, die het dichtst bij het voedsel liggen dat onze voorouders aten, zijn bijzonder voedzaam en gezond voor ons. 

Daarom is het raadzaam om de voorkeur te geven aan deze opties wanneer mogelijk en het consumeren van dieren die op een onnatuurlijke manier zijn gekweekt, zoals industrieel gekweekte kippen, varkens en vissen, te beperken.

Een effectieve manier om onze gezondheid te verbeteren, is waarschijnlijk door organen en beenderen regelmatig in ons dieet op te nemen. 

Als je geen fan bent van orgaanvlees, richt je dan vooral op het vermijden van industrieel voedsel en eet voldoende eieren, natuurlijk vlees en wilde vis. Eieren zijn ook zeer voedzaam omdat ze ook vitamines en mineralen bevatten die alleen in orgaanvlees voorkomen.

Goede keuzes voor natuurlijk vlees en vis zijn onder andere rundvlees, lamsvlees, geitenvlees, wild vlees en wild gevangen vis. Scharreleieren, vlees van kippen en varkens die vrij rondlopen in de buitenlucht, zijn ook aan te raden. 

Als het gaat om suikers, is het het beste om ze in hun natuurlijke vorm te consumeren, voornamelijk afkomstig van fruit, honing en groenten. 

Als je geen intolerantie hebt voor zuivelproducten, kunnen yoghurt en kaas ook een voedzame voedselbron zijn, vooral wanneer ze van verse melk (rauw) zijn gemaakt.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kun je al wonderen verrichten voor je gezondheid! 

Opmerkingen

Het allerbelangrijkste aspect om een goede gezondheid te bereiken, is het leren observeren hoe ons lichaam reageert op voeding en de omgeving om ons heen. Ons lichaam geeft voortdurend feedback, en als we bewust proberen te voelen welke effecten bepaalde dingen op ons hebben, kunnen we deze feedback waarnemen.

Het is belangrijk om te observeren hoe ons lichaam reageert op gezonde voeding. Omdat iedereen een unieke biologie heeft, reageert niet iedereen op dezelfde manier op voedsel dat over het algemeen als gezond wordt beschouwd.

Ons lichaam is de beste expert als we het de ruimte geven om zich uit te drukken. Dus begin met een schone lei door bewerkt voedsel uit je dagelijkse dieet te verwijderen en te experimenteren met gezonde voeding.

Het is ook belangrijk om te erkennen dat sommige externe factoren in onze omgeving een negatieve invloed hebben op onze gezondheid, zoals giftige relaties, een laag zelfbeeld, een stressvolle baan, enzovoort. Het wordt aanbevolen om deze problemen ook aan te pakken, indien we het beste uit onze gezondheid willen halen.

Het starten met een gezonde eet- en levensstijl is echter al een belangrijke eerste stap om onszelf te versterken en de energie te vinden om andere externe factoren aan te pakken.

Hoe leer ik deze principes toepassen in het dagelijks leven?

Ontdek onze online cursus voor beginners “Bewust Eten Gids”. Leer essentiële vaardigheden om bewuste keuzes te maken voor je voeding. Ontdek hoe je industriële bewerkte voedingsmiddelen herkent en vervangt door gezondere alternatieven.

In onze moderne wereld zitten veel bewerkte producten vol met geraffineerde koolhydraten en vetten, kunstmatige smaakstoffen en ongezonde ingrediënten. 

Ontdek hoe je deze voedingsmiddelen kunt herkennen aan de hand van etiketten en ingrediëntenlijsten, zodat je bewustere keuzes kunt maken voor jezelf en je gezin.

Daarnaast zul je ook het belang van voldoende dierlijke eiwitten in het dieet ontdekken. De cursus leert je hoe je meer dierlijke eiwitten kunt opnemen in je maaltijden om een beter verzadigingsgevoel te ervaren en langdurige energie te krijgen.

Dit zal leiden tot een verbeterde intuïtieve omgang van ons lichaam met voeding.

De cursus biedt praktische tips, nuttige informatie en heerlijke recepten om je te helpen gezonde keuzes te maken en bewerkte voedingsmiddelen te vervangen door voedzamere alternatieven.

Vergroot je bewustzijn en creëer een voedingspatroon dat zorgt voor goede gezondheid en welzijn. Laten we samen werken aan een evenwichtiger en energieker leven.

Schrijf je nu in voor de online cursus en start jouw reis naar bewust eten en een gezondere levensstijl!

Het probleem met industrieel bewerkt voedsel

De overmatige consumptie van industrieel bewerkt voedsel speelt waarschijnlijk een belangrijke rol in de gezondheidsproblemen waarmee we vandaag de dag worden geconfronteerd. 

Wanneer we kijken naar onaangetaste culturen die in toenemende mate worden blootgesteld aan westerse industriële voeding, is er een duidelijk verband zichtbaar tussen bewerkt voedsel en een afname van de gezondheid. 

Deze culturen ontwikkelen uiteindelijk ook westerse ziekten zoals obesitas, kanker, diabetes, hart- en vaatziekten en tandbederf, wanneer ze afwijken van hun traditionele eetgewoonten en in aanraking komen met ons industriële voedsel.

De westerse cultuur consumeert inderdaad een grote hoeveelheid industrieel bewerkt voedsel. 

bewerkte voeding

Dit is deels uit gemak en deels vanwege de verslavende werking van sommige industriële voedingsmiddelen. Bewerkt voedsel wordt meestal gemaakt met geraffineerde plantaardige vetten, geraffineerde koolhydraten (suikers), conserveermiddelen en andere ongezonde toevoegingen. Deze ingrediënten kunnen problemen veroorzaken met onze verzadigingsmechanismen en een overmatige stimulatie van dopamine teweegbrengen. 

Als gevolg daarvan is het makkelijk om chronisch te veel te eten van voedingsmiddelen die weinig voedingswaarde hebben. Voeding die rijk is aan voedingsstoffen en verzadigend is, is essentieel voor het ondersteunen en beschermen van onze gezondheid.

Het vermijden van industrieel bewerkt voedsel is dus belangrijk, omdat het kan leiden tot chronische ziekten en obesitas. Door bewerkt voedsel te vermijden, verminderen we ook de inname van stoffen die ons vermogen om verzadiging te voelen verstoren. 

Het is dus raadzaam om te kiezen voor volwaardige, onbewerkte voedingsmiddelen die rijk zijn aan voedingsstoffen en bijdragen aan een gezond voedingspatroon.

Geraffineerde vetten en koolhydraten

Het is waar dat het menselijke dieet in de loop van de evolutie voornamelijk bestond uit een combinatie van dierlijk voedsel en plantaardig voedsel, waarbij plantaardige vetten uit zaden en noten slechts een klein onderdeel vormden.

Deze voedingsmiddelen waren meestal ongeraffineerd en kwamen voor in hun natuurlijke vorm. Suiker was ook beperkt tot natuurlijke bronnen zoals fruit en honing, en moderne geraffineerde suikers zoals kristalsuiker en fructose-glucosestroop waren geen onderdeel van het oorspronkelijke menselijke dieet.

Het is belangrijk om te begrijpen dat ons DNA zich over een zeer lange periode heeft ontwikkeld en dat onze genen niet zijn geoptimaliseerd voor de verwerking van moderne industriële voeding.

Het introduceren van grote hoeveelheden bewerkte voedingsmiddelen met geraffineerde vetten, suikers en andere toevoegingen kan problematisch zijn voor onze gezondheid.

Het is daarom zinvol om te stellen dat industrieel bewerkt voedsel waarschijnlijk niet thuishoort in een gezonde levensstijl, aangezien het afwijkt van de voedingspatronen die gedurende een lange periode van menselijke evolutie zijn ontwikkeld.

Het is raadzaam om te kiezen voor een voedingspatroon dat 

bestaat uit onbewerkte, volwaardige voedingsmiddelen die in hun natuurlijke vorm voorkomen en die in overeenstemming zijn met de voedingsbehoeften van ons lichaam. Deze besproken bevindingen kunnen ons waardevolle inzichten bieden over voeding en gezondheid, die we kunnen gebruiken om onze conclusie te trekken.

Conclusie

Om onze gezondheid te verbeteren, is het belangrijk om ons voedingspatroon aan te passen en ons te richten op hoe onze verre voorouders aten. 

Dit betekent dat dierlijke voeding, inclusief organen (van neus tot staart), een belangrijk onderdeel is van ons dieet.

Natuurlijk gekweekt vlees en wilde vissoorten, die het dichtst bij het voedsel liggen dat onze voorouders aten, zijn bijzonder voedzaam en gezond voor ons. 

Daarom is het raadzaam om de voorkeur te geven aan deze opties wanneer mogelijk en het consumeren van dieren die op een onnatuurlijke manier zijn gekweekt, zoals industrieel gekweekte kippen, varkens en vissen, te beperken.

Een effectieve manier om onze gezondheid te verbeteren, is

waarschijnlijk door organen en beenderen regelmatig in ons dieet op te nemen. 

Als je geen fan bent van orgaanvlees, richt je dan vooral op het vermijden van industrieel voedsel en eet voldoende eieren, natuurlijk vlees en wilde vis. Eieren zijn ook zeer voedzaam omdat ze ook vitamines en mineralen bevatten die alleen in orgaanvlees voorkomen.

Goede keuzes voor natuurlijk vlees en vis zijn onder andere rundvlees, lamsvlees, geitenvlees, wild vlees en wild gevangen vis. Scharreleieren, vlees van kippen en varkens die vrij rondlopen in de buitenlucht, zijn ook aan te raden. 

Als het gaat om suikers, is het het beste om ze in hun natuurlijke vorm te consumeren, voornamelijk afkomstig van fruit, honing en groenten. 

Als je geen intolerantie hebt voor zuivelproducten, kunnen yoghurt en kaas ook een voedzame voedselbron zijn, vooral wanneer ze van verse melk (rauw) zijn gemaakt.

Door deze eenvoudige stappen te volgen, kun je al wonderen verrichten voor je gezondheid! 

Opmerkingen

Het allerbelangrijkste aspect om een goede gezondheid te bereiken, is het leren observeren hoe ons lichaam reageert op voeding en de omgeving om ons heen. Ons lichaam geeft voortdurend feedback, en als we bewust proberen te voelen welke effecten bepaalde dingen op ons hebben, kunnen we deze feedback waarnemen.

Het is belangrijk om te observeren hoe ons lichaam reageert op gezonde voeding. Omdat iedereen een unieke biologie heeft, reageert niet iedereen op dezelfde manier op voedsel dat over het algemeen als gezond wordt beschouwd.

Ons lichaam is de beste expert als we het de ruimte geven om zich uit te drukken. Dus begin met een schone lei door bewerkt voedsel uit je dagelijkse dieet te verwijderen en te experimenteren met gezonde voeding.

Het is ook belangrijk om te erkennen dat sommige externe factoren in onze omgeving een negatieve invloed hebben op onze gezondheid, zoals giftige relaties, een laag zelfbeeld, een stressvolle baan, enzovoort. Het wordt aanbevolen om deze problemen ook aan te pakken, indien we het beste uit onze gezondheid willen halen.

Het starten met een gezonde eet- en levensstijl is echter al een belangrijke eerste stap om onszelf te versterken en de energie te vinden om andere externe factoren aan te pakken.

Hoe leer ik deze principes toepassen in het dagelijks leven?

Ontdek onze online cursus voor beginners “Bewust Eten Gids”. Leer essentiële vaardigheden om bewuste keuzes te maken voor je voeding. Ontdek hoe je industriële bewerkte voedingsmiddelen herkent en vervangt door gezondere alternatieven.

In onze moderne wereld zitten veel bewerkte producten vol met geraffineerde koolhydraten en vetten, kunstmatige smaakstoffen en ongezonde ingrediënten. 

Ontdek hoe je deze voedingsmiddelen kunt herkennen aan de hand van etiketten en ingrediëntenlijsten, zodat je bewustere keuzes kunt maken voor jezelf en je gezin. Daarnaast zul je ook het belang van voldoende dierlijke eiwitten in het dieet ontdekken. 

De cursus leert je hoe je meer dierlijke eiwitten kunt opnemen in je maaltijden om een beter verzadigingsgevoel te ervaren en langdurige energie te krijgen. Dit zal leiden tot een verbeterde intuïtieve omgang van ons lichaam met voeding.

De cursus biedt praktische tips, nuttige informatie en heerlijke recepten om je te helpen gezonde keuzes te maken en bewerkte voedingsmiddelen te vervangen door voedzamere alternatieven.

Vergroot je bewustzijn en creëer een voedingspatroon dat zorgt voor goede gezondheid en welzijn. Laten we samen werken aan een evenwichtiger en energieker leven. Schrijf je nu in voor de online cursus en start jouw reis naar bewust eten en een gezondere levensstijl!

jj

Nunc interdum sapien ut mauris maxi us consectetur porta nunc. Con vallislo em ipsum dolor sit amet onsec tet.

Working hour

Mon – Fri: 9 a.m. – 5 p.m.
Sat – Sun: Closed

650 Birmingham St,
London 3000, UK

Follow us: