Richtlijnen Gezonde Voeding

Inhoudstabel

Richtlijnen Gezonde Voeding

Deze gratis gids leert je de belangrijkste principes van gezonde voeding en levensstijl vanuit een evolutionair perspectief. Als je op zoek bent naar meer mogelijkheden om je gezondheid te optimaliseren, overweeg dan om lid te worden van Juist Eten. Leden krijgen toegang tot verschillende cursussen, gidsen, vooropgestelde weekmenu's, ...

  Disclaimer: Deze gids is niet bedoeld voor het geven van medisch advies. Als je medische klachten hebt, is het aangeraden eerst advies te vragen bij de huisarts. Als je bepaalde voedingsmiddelen moet vermijden vanwege een medische aandoening, is het niet verstandig het advies van de huisarts te negeren. We zijn niet aansprakelijk wanneer je deze richtlijnen boven het medisch advies van de huisarts plaatst en hierdoor complicaties krijgt.

  Voorwoord

  De echte waarheid over wat we als mens zouden moeten eten is complex en moeilijk te achterhalen. Dit verklaart waarom we vaak tegenstrijdigheden horen over gezonde voeding. Er zijn veel onmeetbare factoren die ons lichaam beïnvloeden, waardoor voedingsstudies bijna altijd een hypothese als resultaat geven.

  Een expert baseert zijn kennis dus grotendeels op veronderstellingen, en dit geldt ook voor de oprichter van deze website. Om dit probleem te verminderen, probeert de oprichter het onderzoeksveld naar gezonde voeding en levensstijl zo breed mogelijk te maken.

  Dit doet hij door verschillende onderzoeksvelden te combineren, zoals de evolutie van de mensheid, wetenschapsstudies over voeding en diëten, onderzoek naar geïsoleerde stammen uit de laatste 200 jaar, anekdotische bevindingen over verschillende diëten, enzovoort. Dit vergroot de kans om dichter bij de waarheid te komen, maar biedt nog steeds geen garantie.

  Veel experts in andere velden, zoals evolutiebiologen, antropologen en archeologen, gebruiken ook veel veronderstellingen om kennis over de evolutie van de mensheid te vergaren. Daarom wordt aangeraden om de grond van tegenstrijdige voedingsadviezen op een zo objectief mogelijke manier te onderzoeken.

  De oprichter van deze website adviseert ook om alle tegenstrijdige adviezen zelf te onderzoeken en vervolgens zelf een conclusie te trekken op basis van de adviezen die het meest resoneren met je.

  Houd er rekening mee dat als je 100% blindelings vertrouwt op eender welke expert, dit altijd op je eigen verantwoordelijkheid is. Niemand kan de volledige waarheid kennen, en let op van degene die beweren dat ze die wel weten.

  Alle statistieken en studies zijn relatief, waardoor geen enkel onderzoek een volledige garantie kan geven om de waarheid te ontdekken. Vergeet ook niet dat ieder mens zijn eigen unieke biologie heeft. Dus het veralgemenen van wat gezond is, is waarschijnlijk niet de beste aanpak. Zelf experimenteren en observeren hoe je reageert, is de boodschap.

  In deze gids staan de bevindingen van de oprichter van Juist Eten, na diverse opleidingen, studies, 10 jaar onderzoek naar voeding en levensstijl en 10 jaar lang experimenteren met verschillende eetgewoontes. Deze methodes behalen uitstekende resultaten, zowel bij de oprichter als bij tienduizenden mensen wereldwijd. Test de methodes uit, merk op hoe je lichaam reageert en trek vervolgens je eigen conclusies.

  Belangrijke opmerkingen

  • Het allerbelangrijkste aspect om een goede gezondheid te bekomen is het leren observeren hoe ons lichaam reageert op voeding en omgeving.
  • Ons lichaam geeft steeds een feedback die we kunnen waarnemen als we bewuster proberen voelen welke effecten bepaalde zaken op ons gestel hebben.
  • Het is niet de bedoeling om te observeren hoe we op ongezonde voeding reageren, maar wel op gezonde voeding. Door onze unieke biologie reageert niet iedereen positief op iets wat algemeen als gezonde voeding wordt beschouwd. 
  • Als we ons lichaam de ruimte geven om zich uit te drukken, is het de beste expert.
  • Begin met een schone lei, verwijder bewerkt voedsel uit je dagelijks regime en experimenteer met gezonde voeding. 
  • Sommige externe factoren uit de omgeving die een negatieve invloed hebben op onze gezondheid liggen buiten het bereik van deze website (zoals toxische relaties, laag zelfbeeld, stresserende job, etc.).
   • Het is aangeraden om deze problemen ook onder handen te nemen (wanneer nodig onder begeleiding).
   • Maar beginnen met een gezonde eet- en levensstijl is al een eerste goede stap om je te versterken en de energie te vinden om verder te gaan.

  Waarom is dierlijke voeding noodzakelijk voor een goede gezondheid?

  Gezonde voeding en de media

  In tegenstelling tot wat we vaak horen in de media, is dierlijke voeding heel belangrijk voor onze gezondheid. Helaas ligt deze stelling al heel lang onder vuur. Er wordt namelijk al ongeveer 70 jaar beweerd dat rood vlees en verzadigde vetten schadelijk zijn voor onze gezondheid. Tegenwoordig horen we ook steeds vaker het verhaal dat een plantaardig dieet heel gezond is.

  Maar deze beweringen zijn niet gebouwd op sterke bewijzen. Deze hypothesen zijn gebaseerd op observationele studies die bij nader onderzoek niet lijken te kloppen. (bron

  Maar helaas zijn enkele wetenschappers erin geslaagd hun overtuigingen door te drijven bij overheidsinstanties. Voedselbedrijven, gespecialiseerd in het bewerken van voedingsmiddelen, zijn als gevolg overgestapt naar plantaardige (geraffineerde) vetten. Daarnaast hebben sommige farma bedrijven zich gespecialiseerd in het ontwikkelen van medicatie tegen een hoge cholesterol. 

  Omdat geraffineerde vetten van plantaardige oorsprong hogere winstmarges opleveren dan dierlijke vetten, heeft de industrie er waarschijnlijk belang bij om de stelling over verzadigde vetten in leven te houden. 

  Hetzelfde geldt voor cholesterol verlagende medicatie. Deze miljardenbranche zou ook stoppen met bestaan als er definitief bewijs kwam dat dierlijke vetten niet de oorzaak zijn van hart- en vaatziekten.

  Daarom worden we jammer genoeg steeds overspoeld met slecht advies en ongezonde voeding. 

  Hierdoor wordt industrieel bewerkt voedsel soms verkocht met gezonde beweringen op de verpakkingen, omdat ze suikervervangers (synthetische zoetstoffen) of plantaardige vetten (geraffineerd) bevatten.

  Sterke aanwijzingen naar het oorspronkelijk dieet van de mens

  Als we de menselijke geschiedenis bekijken, kunnen we een duidelijk verband zien waarom we steeds zieker en zwakker worden. Er zijn archeologische en antropologische onderzoeken die heel duidelijke aanwijzingen geven over wat we als mens waarschijnlijk zouden moeten eten. Verder kunnen we daaruit ook afleiden welke voeding we beter vermijden.

  Studies laten zien dat onze nomadische voorouders meestal heel gezond waren. Overblijfselen van onze nomadische voorouders vertonen namelijk dat ze een perfect gebit en skelet structuur hadden. Dus ze hadden bijna geen rotte of scheve tanden, en sterke gezonde beenderen. Ze vertonen dus meestal geen tekenen van beenderziektes (zoals osteoporose), vernauwde kaken en tandbederf.

  Daarbij geven archeologische vondsten ook aan dat onze hersenen steeds verder ontwikkelden over lange periodes in de geschiedenis.

  Analyses van beenderen geven ook aan dat nomadische populaties veel dierlijk voedsel aten. Andere vondsten laten zien dat onze hersenen gegroeid zijn nadat we jachttechnieken ontwikkeld hadden.

  Dit heeft mensachtigen naar de top van de voedselketen gedreven. Voor de ontwikkeling van jachttechnieken waren mensachtigen vooral aasgieren. Aasgieren zoeken naar resten van prooien die door roofdieren zijn opgegeten.

  Als we kijken naar andere roofdieren, zien we dat ze eerst de voedzaamste delen van hun prooi eten. Dit zijn vooral de organen zoals lever, hart, nieren, beenderen en beenmerg. Veel onaangetaste culturen lijken ook dezelfde gewoontes te vertonen, omdat ze ook eerst de voorkeur geven aan orgaanvlees.

  Toen mensachtigen aan de top van de voedselketen kwamen, hadden we plots ook de voedzaamste delen van een prooi ter beschikking. Deels hierdoor en deels doordat we steeds vaker onze hersenen moesten gebruiken om te overleven, zijn onze hersenen steeds verder ontwikkeld volgens deskundigen.

  Dus dierlijke voeding, vooral orgaanvlees, heeft waarschijnlijk veel bijgebracht aan onze evolutie. Daarom dat dierlijke voeding in zijn totaliteit, dus met organen en beenderen, aan de basis ligt van een goede gezondheid. 

  Dit zijn de bevindingen die voortkomen uit evolutiebiologie, archeologie en antropologie.

  Met gezonde dierlijke voeding bedoelen we voornamelijk dierlijk voedsel van grazende dieren die gevoed worden op hun oorspronkelijke dieet. Zowel herkauwende herbivoren die alleen vers gras en kruiden eten (zoals runderen, geiten, schapen, …), als wilde vlees- en vissoorten zijn heel gezond voor de mens.

  Dus vooral de oude, niet genetisch gemanipuleerde rassen die we vooral bij de minder commerciële slagers en boeren terugvinden.

  Kippen, varkens en vissen die in kooien gekweekt worden, worden niet gevoed op hun oorspronkelijke dieet en niet grootgebracht in hun natuurlijke omgeving. Dit beïnvloedt de kwaliteit en voedzaamheid van het vlees. Dit maakt ze minder geschikt als hoofdbestanddeel in een gezond dieet. Deze dieren worden helaas ook meestal zonder respect voor dier en milieu gekweekt. 

  Als we verkiezen om regelmatig vis, kip- of varkensvlees te eten, is het beter om, wanneer mogelijk, de voorkeur te geven aan wild gevangen vissoorten, scharrelende kippen en varkens die in open lucht op mooie grasvlaktes gekweekt worden. 

  Maar vlees dat gekweekt wordt op een onnatuurlijke manier is nog steeds een betere keuze als een volledig plantaardig dieet als gezondheid ons doel is. 

  Het probleem met industrieel bewerkt voedsel

  Het grootste probleem waarom we hedendaags zoveel problemen kennen met onze gezondheid heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de overvloedige consumptie van industrieel bewerkt voedsel.

  Als we kijken naar onaangetaste culturen die geleidelijk aan meer en meer blootgesteld werden aan onze westerse industriële voeding, lijkt er een duidelijk verband te zijn met bewerkt voedsel en een dalende gezondheid. De culturen die afweken van hun traditionele eetgewoontes, door in contact te komen met onze industriële voeding, kregen uiteindelijk ook onze westerse ziektes zoals obesitas, kanker, diabetes, hart- en vaatziektes, tandbederf, …

  Onze westerse cultuur consumeert veel ultra bewerkt voedsel, deels uit gemakzucht en deels door de verslavende werking van sommige industriële voedingsmiddelen.

  Bewerkte voeding wordt meestal gemaakt met geraffineerde plantaardige vetten en koolhydraten (suikers), bewaarmiddelen en nog enkele andere ongezonde toevoegingen. Deze ingrediënten veroorzaken problemen met onze verzadigingsmechanismen en stimuleren te veel dopamine. Als gevolg kunnen we ons makkelijk chronisch overeten met voedingsmiddelen die geen voedzame waarde hebben. Voeding die rijk is aan voedingsstoffen en die goed verzadigt, is noodzakelijk om onze gezondheid te ondersteunen en te beschermen.

  Aangezien industriële voeding mogelijk chronische ziektes en obesitas kan veroorzaken, wordt het best zoveel mogelijk vermeden. Als we bewerkt voedsel vermijden, eten we ook minder van de stoffen die ons verhinderen om aan te voelen wanneer we verzadigd zijn.

  bewerkte voeding

  Geraffineerde vetten en koolhydraten

  Als we de evolutie van mensachtigen bekijken, zien we dat plantaardige vetten uit zaden en noten, slechts een klein onderdeel waren van het menselijke dieet. 

  Dit voedsel kwam meestal alleen voor in een natuurlijke vorm, namelijk in de kleine hoeveelheden noten en zaden die we aten als nomaden. Plantaardige vetten waren dus nooit geraffineerd.

  Suiker was ook nooit geraffineerd in het menselijk dieet. De enige vormen van simpele suikers kwamen vooral uit fruit en honing. 

  Het is mogelijk dat sommige inheemse stammen in Noord-Amerika ook esdoornsiroop hebben gebruikt als voedselbron voor de uitvinding van de landbouw.

  Kristalsuiker, fructose-glucosestroop, koolzaadolie, sojaolie, suikerstroop, enzovoorts … zijn voedingsmiddelen die nooit voorkwamen in het menselijk dieet. Ons DNA is dus nooit geëvolueerd met dit soort voeding. 

  Deze feiten geven duidelijke aanwijzingen dat industrieel bewerkt voedsel waarschijnlijk niet thuis hoort in een gezonde levensstijl.

  Conclusie

  Als we onze gezondheid willen verbeteren, moeten we vooral niet te veel bewerkt voedsel eten en ons vooral richten op hoe onze verre voorouders aten. Dus dierlijke voeding het hoofdbestanddeel van ons dieet maken, bij voorkeur van neus tot staart (met organen). 

  Dieren in hun primitieve vorm, dichtstbijzijnd bij het vlees dat onze voorouders aten, zijn vooral heel voedzaam en gezond voor ons. Dus verkies vooral natuurlijk gekweekt vlees of wilde vissoorten wanneer mogelijk. 

  Probeer dieren die gekweekt zijn op een onnatuurlijke manier (gekweekt in kooien op een kunstmatig dieet), zoals industrieel gekweekte kippen, varkens en vissen, te beperken wanneer mogelijk.

  De beste manier om onze gezondheid te verbeteren is waarschijnlijk door organen en beenderen een vast onderdeel van ons dieet te maken.

  Als je geen orgaanvlees lust, hou je dan gewoon bij het vermijden van industrieel voedsel, eet voldoende eieren en natuurlijke vlees- en vissoorten. Eieren bevatten ook meerdere vitamines en mineralen die alleen in orgaanvlees voorkomen en niet in spiervlees.

  Natuurlijke vlees- en vissoorten zijn onder andere rundvlees, lamsvlees, geitenvlees, wild vlees of wild gevangen vissoorten, scharreleieren, vlees van kippen en varkens die buiten vrij rondlopen, enzovoort.

  Eet simpele suikers alleen in hun oorspronkelijke vorm, dus vooral fruit, honing en groenten. Als je geen intolerantie hebt aan melkproducten, kunnen yoghurt en kaas ook een heel voedzame voedselbron zijn, vooral van verse melkproducten (rauw).

  Deze simpele stappen zullen al wonderen doen met je gezondheid! Wordt lid bij Juist Eten als je deze principes beter wil leren toepassen in het dagelijkse leven.

  Premium lidmaatschap

  Wordt premium lid om toegang te krijgen tot onze week en weekendmenu’s zodat je zelf niets meer hoeft te plannen.

  Maak gebruik van onze premium gidsen en cursussen om allerlei methodes aan te leren die de drempel om gezond te eten verlagen.

  Stel je eigen weekmenu’s samen en laat de boodschappenlijst automatisch genereren.

  Voordelen weekmenu’s Juist Eten 

  Extra voordelen 

  Voordelen van Juist Eten’s gidsen en cursussen  

  jj

  Nunc interdum sapien ut mauris maxi us consectetur porta nunc. Con vallislo em ipsum dolor sit amet onsec tet.

  Working hour

  Mon – Fri: 9 a.m. – 5 p.m.
  Sat – Sun: Closed

  650 Birmingham St,
  London 3000, UK

  Follow us: