LDL cholesterol vs hartziekten

Is LDL cholesterol echt de boosdoener bij hartziekten?

Zijn we genezen van de pandemie aan hart- en vaatziekten sinds de uitvindingen van LDL verlagende medicatie en vetarme diëten? Zijn meervoudig onverzadigde vetzuren echt gezonder dan verzadigde vetzuren zoals beweert wordt? En tenslotte, is het bewijs, dat ‘LDL-cholesterol’ coronaire hartaandoeningen veroorzaakt, eigenlijk gegrond?
Dit artikel probeert zoveel mogelijk aanwijzingen en bewijzen aan te tonen om de vragen op deze antwoorden te vinden.

Veel dokters, wetenschappers en cardiologen gaan er vanuit dat een hoge LDL de oorzaak is van coronaire hartaandoeningen.

Dit wil zeggen dat, als we de oorzaak wegnemen, dat de ziekte omkeert. Is dit het geval?

Hebben we, sinds de uitvinding van LDL verlagende medicatie, de coronaire hartaandoeningen de wereld uit geholpen? Zo niet, dan weten we nog steeds de echte oorzaak niet.

Er mogen dan wel minder voorvallen zijn, maar zolang er voorvallen zijn, wil dit zeggen dat de echte oorzaak nog steeds onbekend is.

ldl

Volgens de statistieken blijven 2/3 van de hartfalen zich nog steeds voordoen. (bron)

Geconfronteerd met het spectaculaire succes van statinetherapie, kunnen we moed putten uit het feit dat we zijn begonnen het tij te keren in de wereldwijde strijd tegen atherosclerotische ziekte.

Toch moet er nog veel gebeuren. In de beste omstandigheden zorgt de daling van de cardiovasculaire mortaliteit als gevolg van statinebehandeling nog steeds voor tweederde van de cardiovasculaire voorvallen.

Dus, hoewel we terecht tevreden zijn met de voordelen die statinetherapie biedt, vinden de meeste gebeurtenissen nog altijd plaats.

Peter Libby MD (bron)

Wat zijn de andere risico factoren voor hartaandoeningen?

Zoals we kunnen zien zijn de hart- en vaatziekten niet verdwenen door de LDL te verlagen, want2/3 van de voorvallen gebeuren nog steeds. Dus anders gezegd is een hoge LDL niet de oorzaak maar een risico factor.
Het lijkt er op dat er meerdere onderliggende factoren zijn die een rol spelen bij coronaire hartaandoeningen.

In the Framingham offspring study vinden ze meerdere risico factoren die betere aanwijzingen geven dan enkel LDL. Ze hebben opgemerkt dat een hoge HDL cholesterol en lage triglyceriden een beschermende factor hebben.

Dus als de LDL en HDL cholesterol hoog staan en de triglyceriden laag is er geen risico voor hartaandoeningen. De grootste risico factors zijn blijkbaar insulineresistentie (IR), lage HDL en hoge triglyceriden.

Een lage HDL en hoge triglyceriden zijn meestal een teken van het metaboolsyndroom of insulineresistentie.

hart

bron grafiek (IR=insulineresistentie)

Dus obesitas, diabetes of metaboolsyndroom lijken tot nu toe de grootste risico factoren te zijn voor hart- en vaatziekten. Het metaboolsyndroom houd in dat je minstens twee van de viervolgende symptomen hebt:

Deze symptomen kunnen het beste bestreden worden met meer beweging en betere eetgewoontes (bron).

Maar de vraag is: wat zijn dan die betere eetgewoontes?

Hebben ze het aan het rechte eind als ze beweren dat verzadigde vetten en cholesterol slecht zijn voor ons, en dat we best vetarm eten? Laten we even terug in de tijd gaan om de ontwikkelingen van de huidige theorieën te begrijpen. En wat er mogelijk mis is met deze veronderstellingen.

Wat is het verschil tussen LDL en VLDL en wat kunnen ze betekenen?

Tijdens de jaren ‘50 had John Gofman MD de verschillende lipoproteïnes ontdekt, onder andere LDL, HDL en VLDL. In zijn bevindingen zag hij dat LDL vooral uit cholesterol gemaakt is.

Terwijl VLDL voornamelijk uit triglyceriden bestaat. Ten eerste dacht hij een verband te zien meteen stijgende LDL bij het eten van veel dierlijke vetten. En ten tweede dat de triglyceriden in het bloed stegen bij het eten van veel simpele koolhydraten. Hij zag beiden als potentiële risicofactoren voor hartziekten. (bron)

In één van de studies hadden meer dan 90% van de hartpatiënten een overgevoeligheid aan simpele koolhydraten. Hierdoor waren hun triglyceriden enorm hoog.

Deze abnormale gevoeligheid aan koolhydraten was al te zien bij een dieet dat 35 a 40% uit koolhydraten bestond. Deze abnormale reactie op suiker was onder controle te krijgen door hun op een koolhydraat-arm dieet te zetten van max. 150g koolhydraten per dag.
Maar de suikers in dit dieet waren enkel in de complexe vorm van zetmeel (bron).

Hierbij merkte hij op dat er grote verbeteringen waren in de bloedwaarden.

 

In many individuals the risk of coronary heart disease comes primarilyfrom the Sf° 20-400 lipoproteïnes (VLDL=triglyceride-rich).

For such individuals, any attempt to lower heart attack risk by shiftingfrom animal fat to vegetable fat would be illogical…

For such individuals, the preventive efforts would have to be directedt owards lowering the carbohydrate intake, which will, on the average reduce the Sf° 20-400 lipoproteïn levels” (p.124 book
dietary preventionand treatment of heart disease)

John Gofman MD

Waren John Gofman & Peter T. Kuo iets op het spoor?

Later bevestigde Peter T. Kuo MD in zijn onderzoek, dat de vermoedens van Gofman, om vooral een overgevoeligheid aan simpele suikers als potentiële risico factor te bekijken, hoogstwaarschijnlijk correct zijn (bron).

Hij merkte ook op dat cholesterol en triglyceriden zakken naar normale waarden als de suikers vervangen worden door zetmeel.

Although the majority of patients with atherosclerosis in this series were referred to us (for the investigation) of hypercholesterolemia, only8,4% were found to have essential familial hypercholesterolemia.

More than 90% were found to have carbohydrate-sensitive hyper(tri)glyceridemia. Thus, it is reasonable to assume that with proper dietary preparation and appropriate laboratory studies, a high incidence of carbohydrate-sensitive hyper(tri)glyceridemia could be demonstrated in persons with atherosclerosis.

Peter T. Kuo MD

Als gevolg wou Peter T. Kuo MD meer onderzoek doen naar simpele suikers als potentiële oorzaak van hartaandoeningen (bron).

Maar in 1967 is er een overzichtsstudie verschenen van 3 Harvard docenten, in ‘the new England journal of medicine’. In deze review beweerden ze dat koolhydraten gezond waren en dierlijke vetten en cholesterol ongezond.

Ze hebben hiermee de voedingsindustrie aangespoord om verzadigde vetten te verminderen en te vervangen door plantaardige vetten.

Vetarm is sindsdien het leidende verhaal geworden.

Achteraf is het verhaal dat suiker waarschijnlijk een grote risico factor is, op de achtergrond verdwenen (bron).

Hoe is het misgelopen door de voedingsindustrie?

Ondanks dat vet veel smaak toevoegt aan voeding, hebben ze dit opgevangen door meer suiker te gebruiken in de voedingsindustrie.

Later is pas gebleken, uit een analyse van historische documenten in de suiker industrie, dat de Harvard docenten beïnvloed waren door de vice-president van de Sugar Research Foundation(SRF).

Hij was bezorgd omdat er meer en meer onderzoeken suiker als een grote risico factor begonnen te zien. Hij wou de aandacht, van suiker als mogelijke oorzaak, zo veel mogelijk minimaliseren.

In de plaats wou hij alle aandacht naar verzadigd vet als mogelijke oorzaak richten (bron).

Sindsdien is enkel de theorie, over verzadigd vet als boosdoener, overgebleven.

snoep

Wat is er mogelijk mis met de theorie van verzadigd vet als oorzaak van hartaandoeningen?

De Amerikaanse fysioloog Ancel Keys is degene die de hypothese van Gofman populariseerde. Namelijk de veronderstelling dat verzadigde vetten en cholesterol de mogelijke oorzaak zijn. Dit heeft hij onder andere gedaan aan de hand van zijn ‘seven countries study
(SCS).

Vooral door hem is deze hypothese wereldwijd aangenomen als oorzaak. Maar er zijn meerdere problemen met deze studie om dit als bewijsmateriaal te kunnen gebruiken.

Ten eerste is de SCS een observationele studie (epidemiologie). En de aard van deze soort studies kunnen enkel aanwijzingen vinden. Om de hypothese van de observaties te bewijzen, moeten de indicaties verder bestudeert worden.

Want er kunnen in observationele studies altijd onzichtbare factoren in de omgeving zijn. Met name componenten die we niet meten, die kunnen beschermen tegen- of bijdragen aan hart- en vaatziekten.

Ten tweede was Japan één van de landen, in zijn studie, die hoge aantallen hartaandoeningen vertoonden. En volgens zijn hypothese, zouden we voorvallen van hartziektes kunnen reduceren, door de inname van verzadigd vet te verminderen.

Sindsdien zijn het aantal doden van coronaire hart aandoeningen in Japan wel gedaald. Maar blijkbaar is hun consumptie van verzadigd vet en dierlijke eiwitten juist gestegen. Terwijl de inname van koolhydraten net verminderd is.

Dit alleen al bewijst dat zijn hypothese niet klopt en dat de echte oorzaak nog steeds onbekend is (bron).

Wat zeggen de gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep ons?

Nadien werd ‘the Minnesota coronary experiment’
(MCE) opgericht (1968-73). Dit was een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep om aan te tonen dat Ancel Keys zijn hypothese klopt.

De MCE studie toont inderdaad aan dat de cholesterol waarden zakken als we verzadigd vet (van dierlijke vetten) vervangen door meervoudige onverzadigde vetzuren (van plantaardige vetten).

Maar de incidenten van coronaire hartaandoeningen zijn juist gestegen met 22% per 30mg/dL reductie in cholesterol. Weeral een bewijs dat zijn hypothese niet correct is.

Aan de hand van dit onderzoek had Keys moeten toegeven dat zijn veronderstellingen moesten herzien worden. Maar dit wou hij blijkbaar niet toegeven, want hij heeft de studie ongepubliceerd gelaten tot zijn dood in 2004.

Uiteindelijk heeft de zoon van Ivan D. Frantz Jr. (één van de medewerkende wetenschappers), de studies herontdekt bij Ivan’s dood. Hij vond dit belangrijke informatie en heeft het onderzoek uiteindelijk toch nog laten publiceren (2016).

Meer verdrongen bewijsmateriaal, dat de ‘hoge LDL hypothese’ vernietigd, is terug te vinden in ‘The Sydney Diet Heart Study’.

Ook hier waren er meer doden in de interventie groep die verzadigd vet vervangen hadden met meervoudig onverzadigde vetzuren.

Dus zoals je kan zien spreken de uitkomsten van deze studies de hypothese van hartziekten en verzadigde vetten tegen.

Kunnen meervoudig onverzadigde vetzuren misschien zelfs ongezonder zijn dan verzadigde vetten?

Deze bevindingen brengen nieuwe vragen met zich mee. Is het mogelijk dat plantaardige vetten met veel meervoudige onverzadigde vetzuren (omega 6) een mogelijke rol spelen in de doodsoorzaak van hart- en vaatziektes?

Dit is een goeie vraag aangezien deze vetten sinds 1909 in stijgende lijn zijn geïntroduceerd in ons dieet (zie grafiek). Volgens Fred A. Kummerow zijn vooral transvetten en een teveel aan omega 6 vetzuren de oorzaak voor hartaandoeningen, niet cholesterol. Hij beschrijft waarom dit het geval is in een wetenschappelijk artikel (zie bron).

            bron afbeelding

Ancel Keys daarentegen was blijkbaar zo overtuigd van zijn bevindingen, dat hij bewijsmateriaal, dat het tegendeel bewees, niet publiceerde. Niet enkel Keys had het moeilijk om dit toe te geven dat hij fout was. Ook de vele wetenschappers die meewerkten aan deze studies zijn hieraan schuldig.

Welke rol speelt de industrie hierbij?

De theorie dat LDL ‘slecht’ is, blijft tot op vandaag de dag bestaan in de media en bij de Pharma-industrie. Ook vooral omdat cholesterol verlagende medicatie en vetarme voeding een grote markt zijn met grote winstmarges.

Toegeven dat de theorie niet klopt zou veel verlies betekenen voor bepaalde bedrijven in deze industrieën. Helaas zijn de grootste sponsors van de top universiteiten, waar vele studies gebeuren, de industrie. Zonder de sponsoring van de industrie kunnen deze universiteiten niet blijven bestaan (bron).

De nieuwe aanbeveling van 2020 blijven verzadigde vetten als gevaarlijk beschouwen en meervoudig onverzadigde vetten als veilig. Het positieve is dat ze tenminste toch al ongeraffineerde vetten aanraden, vooral extra vierge olijfolie. Deze soort olie komt eigenlijk uitfruit en niet van zaad.

Het is opvallend dat de vette fruitsoorten (olijven en avocados) juist relatief weinig omega 6 vetten bevatten ten opzichte van olie uit zaden (o.a. zonnebloem-, soja-, mais en arachide olie).

Dit kan mogelijk een reden zijn waarom olijf- en avocado olie juist wel oké zijn in een gezonde levensstijl. Plus het feit dat deze vetten geen hoge raffinage ondergaan en koudgeperst worden zal ook veel bijdragen aan het gezondere aspect.

Enkele redenen waarom verzadigd vet en cholesterol juist wel gezond kunnen zijn.

Ons lichaam heeft cholesterol nodig voor vele hormonale en cel opbouwende functies.

De lever produceert LDL-cholesterol deeltjes.

Maar liefst 80% van de circulerende cholesterol wordt aangemaakt door de lever en amper 20% komt uit voeding (bron).

Nog maar eens een verdere aanwijzing dat cholesterol-rijke voeding waarschijnlijk niet het probleem is.

De aangemaakte LDL deeltjes gaan vervolgens naar verschillende organen in het orgaanweefsel.

Zelfs ook naar de hersenen en het zenuwstelsel als dat nodig is.

Hoe cholesterol ons helpt om optimaal gezond te blijven:

 • Het helpt om celmembranen te produceren die gemaakt zijn van vet.
 • Het is een voorloper van de productie van hormonen, waaronder geslachtshormonen en cortison.
 • Het zet de UVB-stralen van de zon om in vitamine D.
 • Het helpt om galzuren te produceren voor het verteren van vet.
 • Het is nodig voor een goede werking van de serotonine receptoren in de hersenen.
 • Het is betrokken bij de aanvoer van het CoQ10-co-enzym. Dit is een vitale cellulaire energiebron in ons spierweefsel, met name in de hartspier.
 • Het helpt herinneringen in de hersenen te vormen.
 • Het is belangrijk voor het behoud van de gezondheid van de darmwand.
 • Het bouwt en onderhoudt de myelineschede
  . Dat is een beschermend vetweefsel die zenuwvezels omwikkelt. MS en andere neurologische ziektes komen voor als deze beschermende weefsels beschadigd zijn.
 • Het is van cruciaal belang voor het opbouwen van de hersencellen. Deze bevatten 25 procent van de totale cholesterol in ons lichaam.
gezonde man

Enkele van de hierboven benoemde functies zullen sowieso lijden bij het drastisch verlagen van de cholesterol met statines (medicatie). Als gevolg kunnen er dus mogelijk ernstige bijwerkingen optreden.

Bijvoorbeeld spier- of peesscheuren, chronische vermoeidheid, wazige geest of geheugengebrek. Zelfs tot hartaanvallen als bijwerking (bron).

Veel patiënten die statines nemen herstellen binnen enkele weken, van de onverklaarbare bijwerkingen, nadat ze stoppen met de medicatie.

Verschillende internationale onafhankelijke wetenschappers hebben de LDL-theorie van aderverkalking al doorbroken in een overzichtsstudie (bron).

Maar helaas komt er nog steeds geen licht aan het einde van de tunnel. Zolang de industrie zijn belangen blijft verdedigen zal het bewijsmateriaal blijven opstapelen tot het niet meer te negeren valt.

Een korte samenvatting van de belangrijkste punten in dit artikel:

 • De veronderstelling dat LDL slecht is, is nooit bewezen, en de echte oorzaak is nog steeds een raadsel.
 • LDL verlagende medicatie is niet effectief genoeg om de meeste doden van hartaandoeningen te voorkomen, want 2/3 van de voorvallen gebeuren nog steeds.
 • Obesitas, diabetes of metaboolsyndroom (insulineresistentie) zijn de grootste risicofactoren voor hartziektes.
 • Er zijn veel aanwijzingen dat geraffineerde koolhydraten zoals suiker, glucose-fructosestroop, witte bloem producten mogelijk een rol spelen bij hartaandoeningen.
 • Ook zijn er aanwijzingen dat verzadigde vetten vervangen door meervoudig onverzadigde vetzuren (omega 6) juist schadelijker is.
 • Cholesterol is een levensbelangrijke bouwstof die een grote rol speelt bij veel lichamelijke processen.

Tips

 • We geven best de voorkeur aan verzadigde vetten zoals roomboter, ghee, kokosvet en rundvet om te bakken. Als we wensen gebruik te maken van plantaardige vetten, dan kiezen we best voor extra vierge olijfolie, kokosolie en avocado olie.
 • We vermijden beter alle plantaardige vetten die geraffineerd zijn. Zeker degene met veel meervoudig onverzadigde vetzuren (omega 6, zelfs de koudgeperste varianten). Dit zijn onder andere margarine, halvarine, plantaardige bakboter, soja olie, maïs olie, saffloerolie, zonnebloem olie, arachide olie, sla olie, sesam olie, noten olie en koolzaad olie.
 • Er is geen enkele reden om bang te zijn van verzadigde vetten en cholesterol-rijke voeding. Keer op keer hebben ze gefaald om de verbanden met hart problemen aan te tonen. Aangezien cholesterol zoveel vitale functies heeft in het lichaam, zullen we veel baat hebben bij het eten van deze belangrijke bouwstof. Dit is onder andere te vinden in eieren, echte roomboter, orgaanvlees, vet vlees, kokosolie…
kokosolie

Dit artikel is nog steeds een vrij beknopte versie van wat er in de realiteit is gebeurd. Wie dieper wil ingaan op de informatie kan: 

 • De onderstaande video bekijken. Dit is een 3 uur durende lectuur van professor Tim Noakes.
Deze lectuur is min of meer een lange samenvatting van het boek The Big Fat Surprise van Nina Teicholz.

Word lid van Juist Eten om toegang te krijgen tot exclusieve content!

 • De New York Times bestseller lezen ‘The Big Fat Surprise’. 

Geschreven door een onderzoeksjournaliste die jarenlang grondig onderzoek heeft gedaan in alle wetenschappelijke bevindingen over de cholesterol hypothese.

Meerdere studies die de LDL theorie aan flarden scheuren:

Referenties:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109705015688?via%3Dihub

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0091743575900377

https://nl.wikipedia.org/wiki/Metabool_syndroom

https://thenoakesfoundation.org/news/its-the-insulin-resistance-stupid-part-9-by-prof-timothy-noakes

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109705015688?via%3Dihub

https://senate.universityofcalifornia.edu/_files/inmemoriam/html/johngofman.html

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/333986

https://www.amazon.com/Dietary-prevention-treatment-heart-disease/dp/B0007DPZOG

https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/333986

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM196707272770405

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2548255

http://www.epi.umn.edu/cvdepi/study-synopsis/seven-countries-study/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18174657/

https://www.bmj.com/content/353/bmj.i1246

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gerandomiseerd_onderzoek_met_controlegroep

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1096/fasebj.27.1_supplement.127.4

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.2217/clp.14.4?needAccess=true

https://www.youtube.com/watch?v=jyzkv5uFGt8&t=1992s

https://www.health.harvard.edu/heart-health/how-its-made-cholesterol-production-inyour-body

https://healthimpactnews.com/2019/dispelling-the-myth-that-ldl-cholesterol-is-bad/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Myeline

https://www.express.co.uk/life-style/health/633160/Cholesterol-drug-statins-causeheart-disease-experts

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17512433.2018.1519391

Gratis advies over gezonde voeding en levensstijl gewoontes!

Gebruik nu onze GRATIS gids ‘richtlijnen gezonde voeding’ om in 3 simpele stappen terug gezond te leren eten. Deze gids zal eerst uitleg geven vanwaar de basis principes van Juist Eten vandaan komen, gevolgd door 3 simpele toepasbare stappen die je direct kan gebruiken om de principes toe te passen.

Leer je eetgewoontes analyseren en verbeteren a.d.h.v. praktische tabellen en instructies:

 • Wat is industrieel bewerkte voeding en wat zijn de gekende ingrediënten en toevoegingen om te vermijden?
 • Hoe kan ik deze bewerkte voedingsmiddelen vervangen om gezond en nog steeds lekker te eten?
 • Eet ik wel voldoende eiwitten om een gezonde stofwisseling te hebben?

Met deze gratis gids heb je al een krachtige formule om aan je reis te beginnen naar een betere gezondheid. Navigeer naar de gids om je reis te starten.

jj

Nunc interdum sapien ut mauris maxi us consectetur porta nunc. Con vallislo em ipsum dolor sit amet onsec tet.

Working hour

Mon – Fri: 9 a.m. – 5 p.m.
Sat – Sun: Closed

650 Birmingham St,
London 3000, UK

Follow us: